Wellness &Spa

Wellness i SPA – oaze odmora i zdravlja

Zdrav način života postao je imperativ današnjice i životna filozofija savremenog čoveka. Užurbani tempo svakodnevice, u kome imamo sve manje vremena za relaksaciju i beg od obaveza, uslovio je primenu koncepta u kome je dragoceno vreme koje posvećujemo sebi.

Wellness i SPA nisu isto

Pod pojmom wellness podrazumevamo stil života u kome primat imaju zdrave životne navike, poput pravilne ishrane, redovne fizičke aktivnosti i aktivnog načina života. Nastao je kao kovanica dva pojma – well-being (biti dobro) i fitness (biti u formi).

SPA sa druge strane, se najviše vezuje za kupanje u lekovitim  termalnim vodama, s obzirom na to da „sanus per aquam“ u slobodnom prevodu znači „vodom do zdravlja“. SPA centar je više usmeren na relaksaciju i uživanje, te uključuje  brojne tretmane lica i tela.

Zajednički koncept – centri i hoteli

Objedinjujući wellness i SPA, najveći  iskorak napravili su moderni hoteli i centri namenjeni za relaksaciju i opuštanje u cilju postizanja zdravih životnih navika.